Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona Medzinárodná výtvarná súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020. Téma výtvarnej súťaže: Namaľujte alebo ináč stvárnite váš zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou vo formáte A3. Môže to byť rozprávka, animovaný film alebo bábkové …

X