Zistite, ako sa slovenské profesionálne divadlo menilo počas posledných sto rokov.

Zistite, ako sa slovenské profesionálne divadlo menilo počas posledných sto rokov. Od 28. februára si na Bratislavskom hrade môžete pozrieť výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje. Pri príležitosti Roku slovenského divadla, ktorý Slovensko oslavuje počas celého roku 2020, pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom výstavu, ktorá sa venuje storočnici …

X