Chcete vedieť viac o slovenskom divadle? Prečítajte si niektorú z knižných noviniek.

Chcete vedieť viac o slovenskom divadle? Prečítajte si niektorú z knižných noviniek. Aj vďaka Roku slovenského divadla, ktorý pripadne na budúci rok, sa rozšírila zbierka publikácií, ktoré vychádzajú z dielne Divadelného ústavu. Ak je vám blízka téma slovenského divadla a chcete sa na ňu pozrieť odbornejšie, určite venujte pozornosť nasledujúcim novým publikáciám. Dejiny slovenského divadla I. (Kolektív …

X