Plánované aktivity Rádia Devín k Roku slovenského divadla 2020

Plánované aktivity Rádia Devín k Roku slovenského divadla 2020 Pozrite sa, aké aktivity si k Roku slovenského divadla 2020 pripravilo Rádio Devín. Desať dekád divadla.sk Rádio Devín prostredníctvom 52 rozhlasových polhodinových relácií spracuje pre svojich poslucháčov rozhlasové dejiny Slovenského divadla. Tento unikátny projekt sa uskutoční v odbornej garancii prof. Vladimíra Štefka, so zapojením významných slovenských teatrológov a odborníkov. …

X