Plánované aktivity Rádia Devín k Roku slovenského divadla 2020

Pozrite sa, aké aktivity si k Roku slovenského divadla 2020 pripravilo Rádio Devín.

Desať dekád divadla.sk

Rádio Devín prostredníctvom 52 rozhlasových polhodinových relácií spracuje pre svojich poslucháčov rozhlasové dejiny Slovenského divadla. Tento unikátny projekt sa uskutoční v odbornej garancii prof. Vladimíra Štefka, so zapojením významných slovenských teatrológov a odborníkov. Redakčne ho bude zastrešovať niekoľko redaktorov v redakčnej gescii skúsených odborníkov a redaktorov Táne Kusej a Petra Turčíka. Jeho ambíciou je zachytiť všetky dôležité a relevantné oblasti slovenského divadla, a okrem zásadných historických míľnikov slovenského divadla a profilov vybraných osobností zmapuje aj regionálne divadelné špecifiká a divadelné centrá, žánrové a druhové špecifiká súčasného divadla, otázky divadelného školstva a reflexie. Veľký priestor bude venovaný dejinám Slovenského národného divadla.

Projekt Desať dekád divadla.sk bude Rádio Devín vysielať od februára 2019 každú nedeľu o 16.30 a v repríze vždy nasledujúcu nedeľu ráno o 6.00 hod. Projekt bude prístupný aj v Archíve extra RTVS.

Ikony slovenského divadla

Zámerom programu Ikony slovenského divadla je zachytiť do rozhlasovej podoby rozhovory, spomienky a reflexiu profesionálneho života osobností a legiend slovenského divadla v jednotlivých jeho disciplínach. V programe dostanú priestor herci, režiséri, scénografi, teatrológovia, choreografovia a pod. s vyváženým regionálnym zastúpením, ktorých tvorba a činnosť sa stala pre slovenské divadlo vo svojom období významnou a prínosnou pre ďalšie generácie.

Projekt Ikony slovenského divadla bude Rádio Devín vysielať od januára 2019 každý piatok o 17.00 hod.

K Roku slovenského divadla 2020 plánuje Rádio Devín 3. 3. 2019 o 20.00 hod. odvysielať aj pôvodnú rozhlasovú hru dramatika Petra Pavlaca.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Rádia Devín.

X