Nová dráma/New Drama Festival 2020: dates change

Nová dráma/New Drama Festival 2020: dates change The Theatre Institute, as the organizer of the 2020 Nová dráma/New Drama festival of contemporary drama, has decided to postpone the dates of the festival from the original 11-16 May 2020 to a later date in autumn 2020. The organizer will inform about the specific dates soon. In …

Festival Nová dráma/New Drama 2020: ZMENA DÁTUMU KONANIA

Festival Nová dráma/New Drama 2020: ZMENA DÁTUMU KONANIA Organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020, Divadelný ústav, sa rozhodol posunúť termín konania festivalu z pôvodného termínu 11. až 16. mája 2020 na jeseň 2020. Usporiadateľ bude čoskoro informovať o novom dátume konania. V súvislosti s opatreniami kolektívnej ochrany a prevencie voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19 …

X