Festival Nová dráma/New Drama 2020: ZMENA DÁTUMU KONANIA

Organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020, Divadelný ústav, sa rozhodol posunúť termín konania festivalu z pôvodného termínu 11. až 16. mája 2020 na jeseň 2020. Usporiadateľ bude čoskoro informovať o novom dátume konania.

V súvislosti s opatreniami kolektívnej ochrany a prevencie voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19 sa Divadelný ústav ako organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020 rozhodol festival z bezpečnostných dôvodov presunúť na jeseň 2020. „Súčasnú situáciu neberieme na ľahkú váhu, práve preto sme sa po zvážení všetkých faktorov rozhodli festival Nová dráma/New Drama 2020 presunúť na jeseň 2020 – najpravdepodobnejšie sa bude konať v októbri 2020,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Presunu sa nevyhne ani medzinárodná konferencia a kongres divadelných kritikov

Tento ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama je zaujímavý aj preto, že bude úzko prepojený s medzinárodnou konferenciou a kongresom pre divadelných kritikov, ktorí sú členmi siete AICT. Medzinárodná konferencia a kongres sa rovnako presúvajú na jeseň 2020. „Keďže počas konferencie do Bratislavy pricestuje viac ako sto zahraničných hostí z celého sveta, rozhodli sme sa aj kongres spolu s konferenciou presunúť na jeseň. Ide o preventívne opatrenie, ktorého hlavným cieľom je znížiť riziko prenosu koronavírusu. Súčasťou týchto podujatí bude samozrejme aj avizovaný showcase slovenského divadla,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Okrem dátumu konania návštevníci podujatí nepocítia žiadne iné zmeny. Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa predstaví osem avizovaných divadelných inscenácií. Päťčlenná dramaturgická rada vyberala finalistov spomedzi 72 divadelných inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 31. januára 2020.

O festivale Nová dráma/New Drama 2020

Šestnásty ročník festivalu, ktorý organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční počas jesene 2020 v Bratislave. Do hlavného programu festivalu vybrala dramaturgická rada osem inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2020 rozhodne medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru, udelia Cenu študentskej poroty. Inscenácia, ktorá získa najviac diváckych hlasov, dostane Cenu bratislavského diváka. Odovzdávanie cien prebehne počas slávnostného ceremoniálu na konci festivalu.  

Programová sekcia Focus je zameraná na súčasnú drámu a divadlo Rakúska. Počas prednášky o súčasnom rakúskom divadle a dráme Theory Event bude do života uvedená publikácia, ktorá zahŕňa preklad troch súčasných rakúskych drám do slovenského jazyka.Patrónom festivalu bude nemecký dramatik a režisér Falk Richter, ktorý bude viesť masterclass pre slovenských divadelníkov.

Aktuálne informácie o festivale budú pravidelne zverejňované na www.novadrama.sk a na Facebooku.

X