Divadelný ústav sprístupnil galériu Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Divadelný ústav vďaka svojej výskumnej činnosti zaostruje svoju pozornosť na výnimočné scénické diela a postupne buduje „galériu“ slávnych inscenácií slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku až po súčasnosť. Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla, ktorá bola vytvorená na základe konzultácií s odbornou teatrologickou verejnosťou, nájdete na https://zlatakolekcia.theatre.sk/.

Prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minulosti doposiaľ Divadelný ústav sprostredkoval nahliadnutie do kompletnej inscenačnej tradície troch dramatických diel, ktorých scénické uvedenia vždy znamenali výrazný medzník vo vývoji nášho profesionálneho divadelníctva, a to Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias (vyd. 2013), Ostrovského spoločenskej komédie Les (vyd. 2014) a Stodolovej drámy Bačova žena (vyd. 2017).

V snahe o zachovanie tejto kontinuity, ako i ambícií prezentovať svoje zbierkové (archívne, múzejné a dokumentačné) fondy, sa Divadelný ústav podujal vytvoriť v rámci spomínanej edície samostatnú online platformu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla, ktorá si kladie za cieľ prezentovať prierez tým najprogresívnejším a najpozoruhodnejším, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva. A to nielen formou sprostredkovania archívnych a dokumentačných materiálov Divadelného ústavu viažucich sa na profilové slovenské inscenácie, ale aj formou priblíženia procesu umeleckej tvorby a jej následnej kritickej reflexie.

Na základe konzultácií s odbornou teatrologickou obcou bol v roku 2017 vytvorený zoznam sto inscenácií. Oslovení odborníci rozdali hlasy vyše tristo inscenáciám. Na základe ich obsiahleho inšpiratívneho zoznamu odborný tím Divadelného ústavu vybral pre prvú fázu realizácie projektu tridsaťšesť inscenácií, pri ktorých voľbe dbal najmä na zastúpenie každej významnej historickej epochy, režijnej osobnosti či divadelného telesa.

Keďže prezentovaný výber je iba čiastočnou ukážkou bohatej divadelnej tvorby, ktorá v priebehu sto rokov vznikla na našich profesionálnych scénach, Divadelný ústav v spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi prinesie v nasledujúcom období prezentáciu ďalších šesťdesiatich šiestich vybraných profilových inscenácií.

Veríme, že projekt Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla (Prítomnosť divadelnej minulosti) umožní používateľom vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie, poskytne im adekvátne prostriedky na eventuálne vedecké bádanie či štúdium a rovnako im pomôže podrobne sa oboznámiť s činnosťou Archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

X