LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Dňa 28. februára 2020 sprístupnila Slovenská národná galéria výstavu venovanú práci významného slovenského scénografa Ladislava Vychodila. Dátum 28. február mal významnú funkciu aj preto, lebo v tento deň sme si pripomenuli presné 100. výročie narodenia tohto významného výtvarníka. Ladislav Vychodil sa významne pričinil aj o vznik Katedry scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a takisto vychoval množstvo scénografov.

Foto: Juraj Starovecký, Slovenská národná galéria

X