Pomôžte nám mapovať súčasnú situáciu v oblasti divadla!

Pomôžte nám mapovať súčasnú situáciu v oblasti divadla! Pomôžte Divadelnému ústavu mapovať situáciu a možné dôsledky súčasnej zdravotnej situácie prostredníctvom dotazníka. Divadelný ústav reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia, ktorá sa dotkla aj divadelného sektora, vzhľadom na dočasné pozastavenie verejných predvádzaní. Sledujúc isté množstvo prevažne …

X