Pomôžte nám mapovať súčasnú situáciu v oblasti divadla!

Pomôžte Divadelnému ústavu mapovať situáciu a možné dôsledky súčasnej zdravotnej situácie prostredníctvom dotazníka.

Divadelný ústav reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia, ktorá sa dotkla aj divadelného sektora, vzhľadom na dočasné pozastavenie verejných predvádzaní. Sledujúc isté množstvo prevažne súkromných iniciatív, ktoré sa začali objavovať vo verejnom priestore sociálnych sietí, so snahou poukázať na možný dopad uvedenej situácie, predovšetkým na nezávislý sektor, sme sa rozhodli z vlastnej iniciatívy mapovať uvedenú situáciu komplexnejšie pre celú oblasť divadla, v snahe včasného poskytnutia potrebných informácií a ich analýz.

Ak zastupujete divadlo, divadelný festival alebo divadelné združenie, prosíme Vás touto cestou o súčinnosť pri vyplnení krátkeho dotazníka.

Po stabilizovaní situácie Divadelný ústav plánuje uskutočniť sériu ďalších podporných opatrení (formou stretnutí fókusových skupín, diskusných panelov s odborníkmi, atď.).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-mailovej adrese: rokdivadla@theatre.sk. 

DOTAZNÍK NÁJDETE NA TOMTO LINKU

X