ŠTATÚT SÚŤAŽE "Súťaž so Zlatou kolekciou slovenského profesionálneho divadla"

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Súťaž so Zlatou kolekciou slovenského profesionálneho divadla” (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)Obchodné meno: Divadelný ústavSídlo: Jakubovo námestie 12, 813 57 BratislavaIČO: 16 46 91DIČ: 2020829921 2. …

X