Výstava online: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii

Výstava online: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku výstavu s názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii. Výstava je jednou z aktivít projektu LiptovDIV (festival neprofesionálneho divadla na Liptove) a mapuje ochotnícke divadlo v regióne Liptova …

X