Výstava online: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku výstavu s názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii. Výstava je jednou z aktivít projektu LiptovDIV (festival neprofesionálneho divadla na Liptove) a mapuje ochotnícke divadlo v regióne Liptova od jeho vzniku až po súčasnosť.

22. augusta 1830 bolo v Liptovskom Mikuláši uvedené prvé ochotnícke predstavenie na Slovensku. Toto významné výročie sa priamo dotýka mesta Liptovský Mikuláš a jednej z jeho osobností – Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého. Práve v tento deň bola uvedená veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo, ktorú nacvičil Gašpar F.-Belopotocký prevažne s mladými študentami a v ktorej aj sám stvárnil postavu Tesnošila.

Výstava mapuje históriu liptovského ochotníckeho divadla

Výstava sa skladá zo stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili v rokoch 1830 – 2020. Jej cieľom je zmapovať históriu ochotníckeho divadla v Liptove od starých fotografií až po súčasné, pripomenúť si ducha starého divadla s kašírovanými kulisami a maskovanými hercami vo veľkých róbach; vrátiť sa k divadelným predstaveniam, ktoré sa odohrali v minulosti a zadívať sa do tvárí ochotníkov, ktorí už opustili dosky, ktoré znamenajú svet.

Výstava chce zároveň vydať svedectvo o kontinuite divadelnej minulosti a súčasnosti. Od Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho cez jeho nasledovníkov (Spolok akademikov a Divadelný súbor G. F.-Belopotockého) až po súčasné Divadlo Gasparego.

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. 29. apríla 2020 mala byť slávnostne sprístupnená širokej verejnosti. Keďže naživo ju neuvidíte tak skoro, môžete si ju pozrieť nižšie.

Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu – Fond na podporu umenia.

Elektronickú verziu výstavy Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii si môžete prezerať jednoducho – posúvaním doprava

Šípku, ktorou obrázky hravo prekliknete, nájdete v strede obrázkov pri ich pravom okraji.

Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii v elektronickej verzii (panel 1-10).


Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii v elektronickej verzii (panel 11-20).

X