100 rokov divadla očami detí

100 rokov divadla očami detí Cieľom projektu je aktívna spolupráca vysokej umeleckej školy – Fakulty dramatických umení Akadémie umení so základnými umeleckými školami na Slovensku formou vyhlásenia výtvarnej súťaže s odkazom na významné výročie – 100 rokov slovenského profesionálneho divadla. Účelom projektu je snaha o prebudenie záujmu o celoslovensky aktuálnu tému pre rok 2020. Zároveň apelujeme na zvýšenie  povedomia a …

Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva bude tento rok ONLINE

Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva bude tento rok ONLINE 98. ročník festivalu Scénická žatva 2020 sa bude konať online. Pre všetkých divákov a účastníkov workshopov bude zadarmo, novinkou sú záznamy inscenácií z histórie festivalu, ktoré budú dostupné počas siedmich dní na webovej stránke festivalu Scénická žatva. Vrchol sezóny ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu nebude tradične v …

X