Rok slovenského divadla končí. Aký bol a čo priniesol?

Rok slovenského divadla končí. Aký bol a čo priniesol? Celoslovenský projekt Rok slovenského divadla, ktorý trval počas celého roka 2020, v najbližších dňoch končí. Aj keď bol venovaný slovenskému divadlu, paradoxne ho ľudia v divadlách stráviť nemohli. Rok slovenského divadla bol vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho rezortných inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného …

X