Rok slovenského divadla končí. Aký bol a čo priniesol?

Celoslovenský projekt Rok slovenského divadla, ktorý trval počas celého roka 2020, v najbližších dňoch končí. Aj keď bol venovaný slovenskému divadlu, paradoxne ho ľudia v divadlách stráviť nemohli.

Rok slovenského divadla bol vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho rezortných inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra. Rok 2020 bol v kontexte slovenskej divadelnej histórie naozaj výnimočným; pred 190 rokmi (v roku 1830) bolo v Liptovskom Mikuláši odohraté prvé ochotnícke predstavenie a pred 100 rokmi (v roku 1920) začalo svoju činnosť prvé profesionálne divadlo na Slovensku – Slovenské národné divadlo. Rok 2020 mal znamenať oslavu týchto významných výročí a umiestniť slovenské divadlo do centra záujmu verejnosti. Z dôvodu globálnej pandémie však boli divadlá nútené svoju činnosť počas roku 2020 až na niekoľko aktívnejších mesiacov pozastaviť.

Ako dopadli vlajkové projekty Roku slovenského divadla?

Počas Roku slovenského divadla bolo schválených osem vlajkových projektov.

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom pripravil reprezentatívnu výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje. Rozsiahla reprezentatívna výstava sa rozkladá na viac ako 1 500 m2, pracovalo na nej 14 kurátorov a architektonicky ju zastrešil slovenský scénograf žijúci v zahraničí, Boris Kudlička. Z dôvodu koronakrízy bola predĺžená a záujemcovia si ju môžu pozrieť v priestoroch Bratislavského hradu takmer o rok dlhšie – až do 5. septembra 2021.

Divadelný ústav tiež pripravil putovnú výstavu theatre.sk, ktorá mala putovať nielen po Slovensku, ale aj po zahraničí. Výstava približuje históriu a súčasnosť slovenského profesionálneho divadla a okrem slovenčiny bola preložená aj do angličtiny, nemčiny, ruštiny, maďarčiny, francúzštiny, taliančiny a poľštiny. Aj napriek zložitým okolnostiam si výstavu mali možnosť pozrieť návštevníci v Poľsku, Česku, Rusku a v Maďarsku. Výstava je dostupná online, na webovej stránke Divadelného ústavu a na webových stránkach Slovenských inštitútov v zahraničí.

Pred niekoľkými dňami vyšlo aj jedinečné dielo slovenskej teatrológie Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000), ktoré plynule nadväzuje na jeho prvú časť. Dejiny podrobne mapujú vývoj slovenského profesionálneho divadla.

Z dôvodu protipandemických opatrení sa nemohol konať Showcase slovenského divadla, ktorý Divadelný ústav pripravoval v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC). Jeho cieľom bolo predstaviť slovenské divadlo, tanec a drámu divadelným kritikom z celého sveta. Táto aktivita sa uskutoční v priaznivejších podmienkach.

Slovenské národné divadlo oslavovalo 1. marca 2020 sto rokov od svojho založenia a pri tejto príležitosti pripravilo galavečer s názvom … tak sme my…, v rámci ktorého spojilo všetky svoje súbory v slávnostnej multižánrovej inscenácii. Galavečer bol netradičným pohľadom na to, aké divadlo bolo, aké je a aké by malo byť. Okrem toho divadlo pripravovalo počas celého roka publikáciu s názvom 100 rokov SND. Jej cieľom je predstaviť sto významných inscenácií divadla formou rekonštrukcií.

Národné osvetové centrum, ktoré zastrešuje aj činnosť ochotníckeho divadla na Slovensku, koordinovalo dve vlajkové podujatia: jedným bola oslava 190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. Oslavy prebiehali v réžii Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši v auguste 2020. Najvýznamnejším podujatím bola Divadelná udalosť alebo Kocúrkovo po 190 rokoch práve 22. augusta 2020, v deň 190. výročia ochotníckeho divadla. 98. ročník festivalu Scénická žatva sa konal vzhľadom na protipandemické opatrenia v online priestore 14. – 20. decembra 2020. Organizátori pripravili množstvo programu, od prednášok, workshopov, cez rozhovory s významnými osobnosťami ochotníckeho divadla, až po záznamy inscenácií zo súčasnosti, ale aj z histórie Scénickej žatvy. Súčasťou festivalu je výstava Divadlo väčších možností vo vestibule budovy Národného osvetového centra, ktorá bude prístupná až do 30. apríla 2021.

Aj keď slovenská kultúrna scéna pocítila tento rok šok, dovoľte, aby zástupcovia inštitúcií, ktoré priamo pracovali na projekte Rok slovenského divadla, vyslovili svoje želania slovenskému divadlu do ďalšieho obdobia.

„Pri návšteve výstavy Divadelné storočie som si uvedomila, akú dlhú cestu slovenské divadlo počas svojej storočnej histórie prešlo. Ako vplývalo na ľudí, ale aj naopak, ako dokázalo reagovať a reflektovať jednotlivé udalosti.
Ostatný rok bol mimoriadne náročný pre celú spoločnosť, divadlo nevynímajúc. Som presvedčená, že ústup pandémie znovu privedie divákov do hľadísk našich divadiel. Pretože tak ako my potrebujeme kultúru pre náš život, tak aj kultúra potrebuje živý kontakt s divákom. Verím, že budúci rok bude pre slovenské divadlo a pre celú kultúru lepším, krajším, priaznivejším.“
Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky

„Želám si, aby rok divadla bol pre divadlo každý rok. Rovnako tak aj pre divákov. Tento rok nám ukázal, aký nenaplnený je náš každodenný život bez aktívneho kontaktu so živým umením.“ 
Vladislava Fekete, riaditeľka, Divadelný ústav

„Tak ako to robí divadlo už stovky rokov, aj posledné mesiace nastavili našej spoločnosti zrkadlo. Intenzívne sme pocítili, že kultúra je v nezávideniahodnej pozícii. Prajeme slovenskému divadlu a ostatným kultúrnym oblastiam, aby malo čo najviac osvietených divákov, radostné publikum a čo najrýchlejšiu rekonvalescenciu.“
Tím Roku slovenského divadla

„Slovenskému divadlu by som zaželala úspešné zvládnutie koronakrízy a čo najskoršie zdvihnutie opôn, pretože interakcia s našimi divákmi je to, čo nás napĺňa pocitom spokojnosti a zadosťučinenia. Slovenskému národnému divadlu, ale aj všetkým divadelníkom želám plné sály v nadchádzajúcom roku, ale i v tých ďalších, a samozrejme, odvážnych a odhodlaných umelcov a ľudí, ktorí neprestanú súznieť s kultúrou.“
Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu, Slovenské národné divadlo

„Rok 2020, ktorý bol Rokom slovenského divadla, bol (nielen) pre divadelníkov zrejme najťažším rokom za dlhé obdobie. Mnohí divadelníci nemohli zahrať svoje inscenácie pred divákmi, a ako všetci vieme, divadlo bez diváka divadlom vlastne ani nie je. Preto sa pre nás Rok slovenského divadla nekončí, ale pokračuje. Pokračuje tvorivosťou všetkých ochotníkov, ich odhodlanosťou, radosťou, s ktorou nám naďalej budú prinášať svoje divadelné umenie na celom Slovensku. Veríme, že už každý nasledujúci rok bude rokom naozajstného divadla s jeho tvorcami a divákmi.“
Erik Kriššák, generálny riaditeľ, Národné osvetové centrum

Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať všetkým inštitúciám, divadlám, občianskym združeniam a jednotlivcom z profesionálnej aj ochotníckej oblasti, ktorí prispeli k oslave Roku slovenského divadla. ĎAKUJEME!

X