Slovenské divadlo v roku 2020 jubiluje.

Oslávme ho spolu.

Celoročný celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020 sa nezadržateľne blíži. Prinesie so sebou rôzne divadelné inscenácie, výstavy a iné podujatia, zamerané na slovenské divadlo.

Divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti; je tiež dôležitým pilierom nášho kultúrneho bohatstva. Citlivo vníma a odráža aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo. To slovenské bude v roku 2020 oslavovať významné výročia.

Oslavovať bude neprofesionálna aj profesionálna scéna

Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom 22. august 1830, kedy bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohratá veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo. Organizátorom podujatia, ako aj jeho ústrednou postavou bol vydavateľ kníh Gašpar Féjerpataky-Belopotocký. V roku 2020 si tak pripomenieme 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Ochotnícke divadlo malo nezastupiteľnú úlohu v procese vzniku slovenského národa a zároveň vytvorilo zázemie pre vznik profesionálneho divadla.

marci 1920 otvorilo svoje brány aj Slovenské národné divadlo. Prvú sezónu začalo premiérou opery Bedřicha Smetanu Hubička (1. marca 1920), o deň neskôr otvorila činohru Maryša bratov Mrštíkovcov. Premiéra prvého baletného predstavenia Coppélia sa konala 19. mája 1920. Divadelná sezóna 2019/2020 je zároveň 100. sezónou Slovenského národného divadla. Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla.

Okrem týchto míľnikov by oslávili 100 rokov od narodenia slovenskí umelci, ako sú napríklad  PeterKarvaš (dramatik a teoretik), LadislavVychodil (scénograf), ViliamZáborský (herec a jeden zo zakladateľov slovenského recitačného umenia), CtiborFilčík (herec), EvaJaczová (zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky).

Rok slovenského divadla 2020 má do divadiel priviesť viac návštevníkov

Rok slovenského divadla 2020 vnímame ako naštartovanie intenzívnejších spoluprác nielen medzi divadlami, ale aj medzi slovenskými kultúrnymi inštitúciami. Zároveň veríme, že vznikajúce produkcie a podujatia budú lákadlom nielen pre pravidelných, ale aj pre menej častých návštevníkov divadiel,“ hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci budú môcť pozrieť na novovytvorenej webovej stránke www.rokdivadla.sk, ktorej cieľom je združiť práve podujatia pripravené k Roku slovenského divadla.

Cieľom budúcoročného projektu je poukázať význam divadla v kultúrnom a celospoločenskom kontexte, ako aj zaznamenať historické súvislosti a prispieť k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti. Rok slovenského divadla 2020 má predstaviť hodnoty minulého i súčasného obdobia slovenského divadelného umenia a kultúry a zvýšiť povedomie o slovenskom divadle doma i v zahraničí. Nemenej dôležitými čiastkovými cieľmi sú aj rozširovanie kreatívnych spoluprác medzi inštitúciami, ako aj väčšie otvorenie sa verejnosti a získavanie nového diváka.

S osvetou Roku slovenského divadla 2020 pomôžu aj ambasádori

Tvárami budúcoročného projektu sa stalo šesť slovenských osobností:

 • Emília Vášaryová, herečka, dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla,
 • Stanislav Štepka, autor, režisér, herec, zakladateľ Radošinského naivného divadla,
 • Jolana Fogašová, operná speváčka,
 • Gabriela Mihalčínová Marcinková, herečka,
 • Nina Poláková, prvá sólistka Viedenského štátneho baletu,
 • Roman Lazík, prvý sólista Viedenského štátneho baletu.

Súčasťou Roku slovenského divadla 2020 bude osem vlajkových projektov

Počas roku 2020 sa priaznivci divadla budú môcť dozvedieť o tomto druhu umenia viac prostredníctvom ôsmich vlajkových projektov, ktoré vznikajú v réžii troch organizátorských inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra.

 1. Divadelné storočie: stopy a postoje – významná reprezentatívna výstava sa bude rozkladať na ploche 1 500 m2 a od konca februára do začiatku októbra ju bude možné navštíviť na Bratislavskom hrade. Odhalí hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla a to od jeho začiatkov až po súčasnosť. (Divadelný ústav)
 2. theatre.sk – dokumentačná výstava sa pozrie komplexne na fenomén profesionálneho divadelníctva, bude informovať aj o základných udalostiach, osobnostiach a faktoch, spojených s divadlom na Slovensku. Touto formou sa o slovenskom divadle dozviete viac vo viacerých lokalitách na Slovensku počas celého roka 2020 a tiež v slovenských inštitútoch v niekoľkých európskych krajinách. (Divadelný ústav)
 3. Showcase slovenského divadla – počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Cieľom tohto podujatia je divadelným odborníkom z celého sveta predstaviť slovenské divadlo, tanec a drámu. (Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC))
 4. Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) – pokračovanie publikácie plynulo nadväzuje na jej prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou. Publikácia rieši všetky typy divadelných aktivít, pričom medzi nimi hľadá súvislosti a kultúrne presahy. (Divadelný ústav)
 5. 100 rokov SND – Slovenské národné divadlo v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, spol. s r.o. pripravuje knižnú publikáciu, ktorej cieľom je predstaviť sto rokov tejto vrcholnej slovenskej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto – ako symbol tohto výročia. (Slovenské národné divadlo)
 6. … tak sme my… – galavečer venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla bude zamyslením sa nad podstatou inštitúcie, akou je národné divadlo. Tiež bude polemikou o zmysle a potrebe kultúry. Podujatie, ktoré sa bude konať 1. marca 2020, prinesie netradičný pohľad na to, aké divadlo bolo, aké je a aké by sme ho chceli mať. (Slovenské národné divadlo)
 7. Scénická žatva – ide o vrcholnú prehliadku tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu, ako aj hosťujúcich súborov zo zahraničia. Festival sa bude konať na konci augusta 2020 v Martine a jeho 98. ročník bude obohatený vo viacerých oblastiach programu. (Národné osvetové centrum)
 8. Divadelná udalosť – Liptovské kultúrne stredisko zameria počas roku 2020 značnú časť svojej činnosti na popularizáciu a oslavu 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Okrem výstav, celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých (Belopotockého Mikuláš), uvedú v deň výročia – 22. augusta 2020 – performanciu pod názvom Divadelná udalosť. (Národné osvetové centrum v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom)
X