Slovenský inštitút v Ríme venoval svoj májový newsletter Roku slovenského divadla

V rámci Roku slovenského divadla 2020 Divadelný ústav pripravil putovnú výstavu theatre.sk, ktorá mala putovať okrem lokalít na Slovensku, v rôznych jazykových mutáciách aj do Slovenských inštitútov v európskych metropolách. Slovenský inštitút v Ríme sa vo svojom májovom newslettri venoval práve téme Roku slovenského divadla. Znenie newslettra v talianskom jazyku si môžete prečítať nižšie.

E-bulletin (Numero 6/2020)

Viac informácií o Slovenskom inštitúte v Ríme sa dozviete na jeho webovej stránke.

X