Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici ukončí sezónu premiérou

V Bábkovom divadle na Rázcestí vznikla divadelná jednoaktovka o vybraných slovách (VÝ)ČINY SLOVENČINY. Premiéra inscenácie uzavrie projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 pre divadelnú sezónu 2019/2020, projekt bude pokračovať opäť od septembra 2020. 

Bábkové divadlo na Rázcestí a OZ Rázcestie od januára 2020 realizujú divadelno-edukačný projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 na troch základných školách v Banskej Bystrici a v Hriňovej. Projekt nadväzuje na úspešné spolupráce Bábkového divadla na Rázcestí a OZ Rázcestie so základnými školami, ktoré divadlo kontinuálne rozvíja tri desiatky rokov. Projekt sleduje úzky kontakt žiakov a žiačok s umením, vyzdvihuje pozitívne ľudské hodnoty cez estetické vplyvy, rozvíja tvorivý potenciál dieťaťa. Jeho súčasťou sú divadelné, paradivadelné a spoločenské aktivity organizované v škole a v divadle.

Projekt vznikol ako celoročná aktivita pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 a oslavy 60. výročia založenia bábkového divadla v Banskej Bystrici. Počas mesiacov poznačených koronakrízou (marec – jún 2020) boli akcie projektu pozastavené. V divadle sa napriek tomu skúšalo.  

„Pozývame vás do divadelného obydlia dvoch jazyčníkov, ktorí nás ohybne a neomylne prevedú svetom (nielen) vybraných slov. Pýtate sa, či to má zmysel? Y a I, to je významný výmysel!“ oslovujú  (Vý)činy slovenčiny svoje publikum, ktorými sú predovšetkým žiačky a žiaci 2., 3., 4. ročníka ZŠ. Inscenácia tvorivo zachytáva a interpretuje vzťah medzi rečou a myslením. Za scenárom inscenácie stojí kmeňová členka BDNR, tentokrát pod pseudonymom Iva Rečislawa, ktorá je zároveň režisérkou inscenácie. Pri tvorbe sa nechala inšpirovať učebnicami slovenského jazyka pre ZŠ, metodikami kreatívneho písania, hrami s vybranými slovami, rovnako historickými materiálmi, ktoré zachytávajú procesy kodifikácie spisovnej slovenčiny, gramatiky, najmä vývoj okolo ustálenia písania ypsilonu a mäkkého i.

V inscenácii o týchto témach bábkodivadelným jazykom rozprávajú národní dejatelia Ľ. Štúr, J. Hollý, J. M. Hurban., M. M. Hodža. Jednoaktovkou v rolách Jazyčnice a Jazyčníka sprevádzajú herečka a herec divadla Mária Šamajová a Filip Štrba. Predstavenie voľne nadväzuje na inscenáciu Náukobeh slovenčini, ktorá mala v BDNR premiéru v roku 2015. Hra sa venovala téme slovenského jazyka z historickej perspektívy a otázkam súčasných jazykových trendov. (Vý)činy slovenčiny sú rovnako určené do tried, zámerom projektu je premeniť bežný priestor tried na svet, kde aktívne žijú slová.

Premiéra inscenácie (Vý)činy slovenčiny sa koná v piatok 26. júna o 17.00 hod. v divadelnej sále Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Tvorivý tím:
Scenár, réžia: Iva Rečislawa
Na librete spolupracovali: Mária Šamajová, Filip Štrba
Hudba, piesne: Katarína Máliková + výber z archívu divadla (Liliputánska rozprávka)
Výprava: Terézia Krnáčová
Účinkujú: Mária Šamajová, Filip Štrba
Produkcia: OZ Rázcestie

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X