Výstava online: Pocta Belopotockému v Liptovskom Mikuláši

Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši pripravilo exteriérovú výstavu pri príležitosti Roku slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku s príznačným názvom Pocta Belopotockému.

Výstava bude nainštalovaná na pouličnom osvetlení na Ulici 1. mája, ktorá vedie od múzea k budove bývalého vrbického hostinca, kde G. Fejérpataky-Belopotocký po prvýkrát uviedol divadelné predstavenie Kocúrkovo v reči zrozumiteľnej ľudu – slovakizovanej češtine (akou sa v tom čase kázalo v evanjelických kostoloch).

Osem výstavných bannerov pútavou grafikou vytvára portrét osobnosti Gašpara F.-Belopotockého v celej šírke jeho pôsobnosti, nielen ako zakladateľa ochotníckeho divadla, ale aj ako zakladateľa prvej verejnej ľudovej knižnice, knihára a kníhkupca, osvetára či kultúrneho pracovníka, národného buditeľa a osvietenca. Na banneroch je okrem faktografických údajov o živote a diele Belopotockého možnosť začítať sa aj do ukážok z jeho vlastného životopisu a vytvoriť si tak autentickú predstavu o dobe, v ktorej žil a pracoval.

Cieľom výstavy je popularizovať osobnosť Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého inovatívnym spôsobom a vytvoriť zaujímavý a interaktívny priestor nielen pre náhodných návštevníkov, ale tiež pre študujúcu mládež. Súčasťou výstavy bude komentovaná prehliadka pre organizované skupiny z radov školopovinnej mládeže. Výstava bude slávnostne otvorená 15. júna 2020 a potrvá do 30. novembra 2020.

Autorom ilustračnej grafiky je Michael Beyer.
Autorkou výstavy je metodička pre divadlo Eva Štofčíková.

Elektronickú verziu výstavy Pocta Belopotockému si môžete prezerať jednoducho – posúvaním doprava.

Šípku, ktorou obrázky hravo prekliknete, nájdete v strede obrázkov pri ich pravom okraji.

Ďalšie informácie sa dozviete na webovej stránke Liptovského kultúrneho strediska alebo na webovej stránke Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

X