Festival Nová dráma/New Drama bude v štandardnom rozsahu až o rok. Zdroj foto: Festival Nová dráma/New Drama

Festival Nová dráma/New Drama bude v štandardnom rozsahu až o rok

Po prvom presune festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020 z pôvodného mája na jeseň 2020 sa v súčasnej situácii usporiadateľ rozhodol presunúť 16. ročník festivalu na štandardný termín v roku 2021 (máj). Počas jesene uvedie dve aktivity pod hlavičkou festivalu.  

Festival Nová dráma/New Drama 2020 sa v štandardnom rozsahu v roku 2020 konať nebude. „Aj keď sa situácia v týchto dňoch vyvíja relatívne priaznivo, rozhodli sme sa z bezpečnostného hľadiska pristúpiť k tomuto kroku. Preto šestnásty ročník festivalu presúvame na máj 2021, keď sa uskutočnia aj ďalšie významné podujatia v spolupráci s medzinárodnou sieťou kritikov AICT – kongres a konferencia,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Na jeseň 2020 sa však môžu fanúšikovia festivalu tešiť na dve aktivity, ktoré festival aspoň čiastočne pripomenú.

Pod hlavičkou festivalu v roku 2020 prebehnú dve aktivity

Aj napriek presunu festivalu Nová dráma/New Drama na rok 2021 prebehnú tento rok na jeseň dve aktivity pod jeho hlavičkou. „Rozhodli sme sa zaznamenať okrúhle 20. výročie súťaže o pôvodný slovenský a český dramatický text DRÁMA v podobe knihy, ktorá predstaví všetky ročníky, autorov, inscenačnú prax, ale aj zhodnotí význam tohto projektu. Okrem toho plánujeme tiež vydať zborník dramatických diel, ktoré vznikli pri príležitosti špeciálneho a svojím spôsobom jedinečného projektu zameraného na otázky ekológie a environmentu – Green Drama a do ktorého sa zapojili špičkoví slovenskí dramatici a dramatičky. Prezentáciu obidvoch publikácií spojíme so scénickým čítaním. Bude to dvojdňová pocta slovenským dramatikom a dramatičkám, ktorí nás dlhodobo sprevádzajú a formujú dejiny a aktuálnu chvíľu slovenského divadla,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Súťažné inscenácie si pozrieme v roku 2021

S presunom ročníka festivalu úzko súvisí aj presun samotných súťažných inscenácií. „Tohtoročných osem divadelných inscenácií si budeme môcť pozrieť budúci rok. V závislosti od spustenia kreatívnych procesov v divadlách je možné, že zoznam bude obohatený o ďalšie z nich,“ uzatvára Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.


O festivale Nová dráma/New Drama

Šestnásty ročník festivalu, ktorý organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční v máji 2021 v Bratislave. Do hlavného programu festivalu vybrala dramaturgická rada osem inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama rozhodne medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky a poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru udelia Cenu študentskej poroty. Inscenácia, ktorá získa najviac diváckych hlasov, dostane Cenu bratislavského diváka. Odovzdávanie cien prebehne počas slávnostného ceremoniálu na konci festivalu.

Programová sekcia Focus bude zameraná na súčasnú drámu a divadlo Rakúska. Počas prednášky o súčasnom rakúskom divadle a dráme Theory Event bude do života uvedená publikácia, ktorá zahŕňa preklad troch súčasných rakúskych drám do slovenského jazyka.Patrónom festivalu bude nemecký dramatik a režisér Falk Richter, ktorý bude viesť masterclass pre slovenských divadelníkov.

Aktuálne informácie o festivale budú pravidelne zverejňované na webovej stránke festivalu Nová dráma/New Drama.

Facebook | Instagram

X