Rok slovenského divadla v Bábkovom divadle na Rázcestí

Rok slovenského divadla 2020 je celoročný projekt venovaný oslave slovenskej divadelnej kultúry. V roku 2020 si pripomíname dve kľúčové udalosti slovenskej divadelnej histórie: 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Ide o mimoriadnu udalosť v rámci histórie Slovenska, ešte nikdy nebol rok tematizovaný na základe divadelného výročia. Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč celým Slovenskom. Bábkové divadlo na Rázcestí v rámci projektu pripravuje špecifické akcie.

Divadlo+škola=2020

“Dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo.” Galileo Galilei 
Ide o divadelno–vzdelávací projekt, ktorý OZ Rázcestie a Bábkové divadlo na Rázcestí realizuje na vybraných základných školách v Banskej Bystrici a v Hriňovej. Cieľom projektu je úzka spolupráca medzi školami, žiakmi, žiačkami, pedagogickým personálom a divadlom. Divadlo pripravuje rôzne performatívne akcie v škole: zdivadelnené vyučovacie hodiny, inscenované čítanie, performancie v triedach, divadelné kvízy, súťaže pre žiakov, žiačky a i. Žiaci, žiačky v pravidelných intervaloch navštevujú produkcie Bábkového divadla na Rázcestí priamo v divadle.
Úvodným počinom projektu bude performatívne pasovanie prvákov a odovzdávanie polročných vysvedčení za aktívnej účasti herečiek/hercov Bábkového divadla na Rázcestí. 
Do projektu sú zapojené školy v Banskej Bystrici: ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ Slobodného slovenského vysielača a ZŠ s MŠ Hriňová.

Čarovné divadlo

Celoročná súťaž v návštevnosti pre všetky materské školy v Banskej Bystrici. Na divadelne najaktívnejšie škôlky čaká cena v podobe originálneho bábkového divadla z výroby divadelných ateliérov Bábkového divadla na Rázcestí, aby si deti mohli vytvoriť vlastné bábkové hry aj v škôlke.
Súťaž prebieha v roku 2020, víťaznú škôlku divadlo vyhlási v januári 2021.

TOUR, viac divadla pre región

Bábkové divadlo na Rázcestí počas Roku slovenského divadla uvedie 10 divadelných akcií v Banskobystrickom kraji mimo Banskej Bystrice, zároveň pre materské/základné/stredné školy, aj pre verejnosť. Projekt je súčasťou programu Výjazdových podujatí Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý TOUR akcie finančne dotuje.

Bábkarská Bystrica TOUR 2020

Medzinárodný festival bábkového divadla pre deti a dospelých Bábkarská Bystrica TOUR je renomovanou umeleckou platformou pre medzinárodné bábkové umenie. Za viac než 40 rokov existencie obhájila status prestížnej udalosti v oblasti medzinárodného nečinoherného divadla, jej aktivity a umelecké vedenie festivalu boli ocenené niekoľkými národnými a medzinárodnými oceneniami.

22. ročník festivalu sa bude konať 18. – 25. septembra 2020. Festival reflektuje Rok slovenského divadla 2020 v niekoľkých líniách. Hlavný program vytvorí priestor pre súčasné slovenské bábkové divadlo (v dňoch 18. – 21. septembra), kedy predstaví to najlepšie, čo v tejto oblasti za dva roky na slovenskej scéne vzniklo. Línia TOUR po dvoch úspešných ročníkoch prehĺbi misiu rozšírenia prejavov súčasného bábkového divadla mimo mestského epicentra – do vidieckych oblastí Banskobystrického samosprávneho kraja.

Premiéry divadla 2020 – 2021

Repertoár Bábkového divadla na Rázcestí do konca aktuálnej sezóny (2019/2020) obohatia štyri nové tituly.
Komorná sólohra O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu mala premiéru v januári 2020, vznikla na motívy autorskej rozprávky švajčiarskeho pedagóga Jakoba Streita. Išlo o prvý titul v rámci Roku slovenského divadla, tím pracoval pod režijným vedením Mariána Pecka.

Titulom, ktorý divadlo aktuálne študuje je hra ruskej dramatičky Xenie Dragunskej Tajomný maják. Inscenáciu venovanú teenagerskej časti publika režijne pripravuje hosťujúca režisérka Júlia Rázusová. Inscenácie J. Rázusovej boli niekoľkokrát ocenené prestížnymi cenami DOSKY a inými oceneniami. Tajomný maják je prvým režijným počinom J. Rázusovej realizovaným v Banskej Bystrici.

Marec diváčkam a divákom Bábkového divadla na Rázcestí prinesie šieste pokračovanie divadelného cyklu pre najmenších. Inscenáciu pre deti od 2 do 5 rokov Šepot lesa pripravuje slovensko-poľský umelecký tím pod vedením poľskej režisérky Honoraty Mierzejewskej-Mikosze.

Sezónu uzavrie prvý impulz k jubilejnej sezóne 2020/2021, ktorá bude reflektovať 60. výročie divadla. Ide o návrat k dielu básnika, dramatika Jozefa Mokoša. Divadlo uvedie Mokošov text HRA alebo Zahrajte si s nami! v režijnej interpretácii Mariána Pecka. Premiéra inscenácie je na programe v júni 2020.

Výročie 60 rokov bábkového divadla v Banskej Bystrici

Divadlo v decembri 2020 uvedie výročné predstavenie venované 60 rokom existencie bábkového divadla v Banskej Bystrici v réžii Mariána Pecka. Program jubilejného roka doplnia rôzne špecifické akcie. O akciách bude divadlo priebežne informovať. 

Divadlo o svojich podujatiach v rámci projektu Rok slovenského divadla 2020 informuje na webovej stránke.

X