Divadelný festival Nová dráma/New Drama – alternatíva bude tento rok napokon len online.

Skrátená verzia festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama – alternatíva sa tento rok uskutoční z dôvodu šírenia koronavírusu a vážnej epidemiologickej situácie ešte v alternatívnejšej verzii – a to v online prostredí.

Najnovšie bezpečnostné a epidemiologické opatrenia, platné od 15. októbra 2020, neprajú hromadným podujatiam. Preto organizátor festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva musel prijať radikálnejšie rozhodnutia v otázke skrátenia a zmeny programu. „Je nám to veľmi ľúto, avšak museli sme pristúpiť k zrušeniu plánovanej diskusie Nové milénium s novou drámou, ako aj k zrušeniu scénického čítania s názvom Trojboj. Tri významné publikácie, ktoré sa priamo týkajú slovenskej drámy, budeme prezentovať v online prostredí,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Aktualizovaný program festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva

Diskusia Nové milénium s novou drámou

Diskusia je zrušená.

Trojboj

Scénické čítanie Trojboj je zrušené.

Online prezentácia zborníka hier projektu GREEN DRĀMA

Utorok | 27. 10. 2020 | 20.00 hod. | Facebook Nová dráma

Festival odprezentuje výnimočný zborník dramatických textov GREEN DRĀMA, ktoré sú výsledkom ekologicko-divadelného projektu. Zapojilo sa doň pätnásť slovenských dramatičiek a dramatikov, ktorí počas posledných dvoch rokov napísali dramatické texty s environmentálnym posolstvom. Projekt bude verejne prezentovaný aj vďaka slovenským herečkám (Anna Šišková, Henrieta Mičkovicová, Soňa Norisová, Dominika Kavaschová, Gabriela Marcinková, Tatiana Pauhofová, Rebeka Poláková) a hercom (Martin Huba, Matej Landl, Richard Stanke, Alexander Bárta, Noel Czuczor, Daniel Fischer, Ján Jackuliak a Matúš Kvietik), ktorí vo forme videa načítali úryvky z týchto textov.

Tieto videá sa budú postupne zverejňovať na YouTube Divadelného ústavu a na Facebooku festivalu Nová dráma/New Drama každý utorok o 20.00 hod. Úvodné video organizátori zverejnia 27. októbra 2020 o 20.00 hod.  

Prezentáciou projektu bude aj takto virtuálne sprevádzať moderátor Ludwig Bagin.

Zborník GREEN DRĀMA si záujemcovia môžu zakúpiť v kníhkupectve Prospero na Jakubovom námestí 12 v Bratislave, ako aj v sieti kníhkupectiev na Slovensku či v online knižných obchodoch.

Online prezentácia publikácie Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Streda | 28. 10. 2020 | 10.00 hod. |Facebook Nová dráma

Publikácia Vladimíra Predmerského a kolektívu autorov Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla je prelomovou v oblasti bábkovej dramatiky na Slovensku, jej vývoj skúma od 19. storočia až po súčasnosť. Knihu festival odprezentuje formou rozhovoru teatrologičky Lenky Dzadíkovej s hlavným autorom publikácie Vladimírom Predmerským.

Záznam z rozhovoru bude k dispozícii na YouTube Divadelného ústavu a na Facebooku festivalu Nová dráma/New Drama v stredu 28. októbra 2020 o 10.00 hod.

Publikáciu Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla si záujemcovia môžu zakúpiť v kníhkupectve Prospero na Jakubovom námestí 12 v Bratislave, ako aj v sieti kníhkupectiev na Slovensku či v online knižných obchodoch.

Online prezentácia publikácie DRÁMA nie je súťaž

Streda | 28. 10. 2020 | 20.00 hod. | Facebook Nová dráma

Festival uzavrie videoprezentácia publikácie DRÁMA nie je súťaž. Pôvodne malo ísť o oslavu a stretnutie so slovenskými dramatikmi, súčasná situácia si však vyžaduje kreatívne riešenia. Na YouTube Divadelného ústavu a na Facebooku festivalu Nová dráma/New Drama si budete môcť vypočuť vyjadrenia porotcov súťaže DRÁMA – Vladislavy Fekete (Divadelný ústav), Viliama Klimáčka (Divadlo GUnaGU), Miriam Kičiňovej (Slovenské národné divadlo) a Jána Šimka (RTVS) a zároveň zhodnotenie dvadsaťročnej súťaže DRÁMA, ako aj prínosu projektu Nová dráma/New Drama pre rozvoj slovenskej dramatiky.

Prvé video bude zverejnené v stredu 28. októbra 2020 o 20.00 hod. na YouTube Divadelného ústavu a na Facebooku festivalu Nová dráma/New Drama. Videá na tému súťaže DRÁMA pribudnú na uvedených sociálnych sieťach každú stredu o 20.00 hod.

X