Divadelný festival Nová dráma/New Drama roku 2020 bude! Uskutoční sa však v skrátenom rozsahu.

Divadelný festival zameraný na súčasnú drámu sa s podtitulom alternatíva uskutoční v neštandardnom termíne i v menšom rozsahu 27. a 28. októbra 2020 v Bratislave. Festival bude poctou slovenským dramatikom, ako aj oslavou 20. výročia súťaže DRÁMA.

Festival Nová dráma/New Drama – alternatíva sa bude musieť kvôli súčasným bezpečnostným opatreniam zaobísť bez prehliadky ôsmich nominovaných inscenácií, ktoré vyberala dramaturgická rada festivalu spomedzi 72 inscenácií uvedených v čase od 1. februára 2019 do 31. januára 2020. „V súčasnej situácii sme sa snažili dvojdňový program festivalu naplniť s ohľadom na jeho hlavnú myšlienku, ktorou je pocta slovenským dramatikom. Zároveň si tento rok pripomíname 20. výročie súťaže DRÁMA,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Nová dráma/New Drama – alternatíva prinesie verejnú diskusiu, štandardný TROJBOJ, vyhlásenie víťazov súťaže DRÁMA i prezentácie troch publikácií, úzko spätých s festivalom a jeho nosnými témami.

Program festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva

Diskusia Nové milénium s novou drámou
Utorok | 27. 10. 2020 | 10.00 hod. | Štúdio 12 | + Livestream Facebook Nová dráma

Festival začne diskusiou na tému Nové milénium s novou drámou. O význame, nových trendoch a o posunoch súčasnej slovenskej drámy od začiatku tretieho milénia budú diskutovať pozvaní odborníci z radov kritikov, teatrológov, dramaturgov a dramatikov (Elena Knopová, Peter Pavlac, Martina Mašlárová, Iveta Škripková, Miriam Kičiňová). Diskusiu, ktorú bude moderovať Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, si môžu záujemcovia vypočuť v limitovanom počte naživo alebo prostredníctvom Facebooku.

TROJBOJ
Utorok | 27. 10. 2020 | 16.00 hod. | Štúdio 12 |+ Livestream Facebook Nová dráma

Prvé festivalové popoludnie bude patriť víťazom súťaže DRÁMA 2019. Počas scénického čítania sa účastníci oboznámia s víťazným dramatickým textom Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) od Pavla Weissa, ako aj s textom Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik od Jany Micenkovej, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Réžia scénického čítania – Mário Drgoňa, lektor dramaturgie v SND.

Prezentácia zborníka hier projektu GREEN DRĀMA
Utorok | 27. 10. 2020 | 19.00 hod. | Štúdio 12 | + Livestream Facebook Nová dráma

Divadelný ústav ešte v roku 2018 začal projekt GREEN DRĀMA, ktorý sa hlboko dotýka témy ekológie a environmentu. Oslovil slovenské dramatičky a dramatikov, ktorí počas uvedeného obdobia napísali dramatické texty, venujúce sa environmentálnym témam (Dodo Gombár, Gabriela Alexová, Pavol Weiss, Dušan Vicen, Kamil Žiška, Uršuľa Kovalyk, Peter Janků, Miklós Forgács, Slavka Civáňová, Marek Godovič, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka, Adriana Krúpová, Jana Micenková, Samuel Chovanec). Výstupom z tohto projektu je unikátny zborník hier s rovnomenným názvom. Počas verejnej prezentácie sa návštevníci budú môcť stretnúť s autormi, ktorí sa podujali cielene reflektovať tému ekológie prostredníctvom svojich dramatických textov. Kvôli limitovanému počtu účastníkov si budú záujemcovia môcť pozrieť livestream z podujatia na Facebooku Novej drámy. Programom bude sprevádzať moderátor Ludwig Bagin.

Prezentácia publikácie Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla
Streda | 28. 10. 2020 | 14.00 hod. | Štúdio 12

Publikácia Vladimíra Predmerského a kolektívu autorov (Miroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč-Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková) je prelomovou v oblasti bábkovej dramatiky na Slovensku, skúma jej vývoj od 19. storočia až po súčasnosť. Venuje sa nielen dramatickým autorom, je tiež syntetickým pohľadom na vývoj slovenského bábkarstva. Prezentáciu za prítomnosti autorov uvedie teatrologička Lenka Dzadíková.

Prezentácia publikácie DRÁMA nie je súťaž
Streda | 28. 10. 2020 | 19.00 hod. | Štúdio 12 | + Livestream Facebook Nová dráma

Festival vyvrcholí symbolickou oslavou 20. výročia súťaže dramatických textov DRÁMA. A ako inak osláviť výročie súťaže, ak nie jej zhrnutím, spomienkami a stretnutím s víťazmi? Divadelný ústav pri príležitosti okrúhleho výročia vydal publikáciu, ktorá obsahuje podrobné súpisy ocenení a anotácie všetkých finálových textov. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže DRÁMA 2019. Podujatia sa záujemcovia budú môcť zúčastniť aj na diaľku – prostredníctvom livestreamu na Facebooku festivalu. Programom budú sprevádzať herci Anna Šišková a Richard Stanke.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke festivalu Nová drám/New Drama.

X