Synergia divadla, filmu a televíznej tvorby aj v online priestore

Siedmy ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) si pripomenie 100. výročie profesionálneho divadla na Slovensku a predznamená 65. výročie začiatku televízneho vysielania, ktoré si pripomíname budúci rok. Podujatie sa uskutoční 27. až 29. októbra 2020 v bratislavskom Kine Lumière. Organizátori plánujú preniesť program aj do online priestoru.

„Činnosť KADU v sebe každoročne obsahuje široký záber audiovizuálnych a divadelných aktivít, orientuje sa predovšetkým na také témy, v ktorých možno hľadať ich synergiu. Robí to netradičným, alternatívnym spôsobom tak, aby zaujala najmä mladých divákov a profesionálov,“ vysvetľuje filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a profesorka Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá je odbornou garantkou seminára od jeho vzniku. Spolu s divadelnou teoretičkou Silviou Hroncovou sú konzultantkami programu a moderátorkami panelových diskusií. Tento rok sa organizátori vzhľadom na protipandemické opatrenia rozhodli preniesť program aj do online prostredia. Týka sa to aj prítomnosti viacerých potvrdených hostí, ktorí sa podujatia zúčastnia prostredníctvom online prenosov. Programové celky by organizátori radi sprístupnili aj na stránke podujatia, tak aby si ich záujemcovia mohli vyhľadať aj po jeho skončení.

Prvý deň bude venovaný divadlu. Panelovú diskusiu na tému Fenomén národné divadlo, ktorej hosťami sú Michaela Mojžišová, choreografka a tanečná vedkyňa Eva Gajdošová, teatrologička Soňa Šimková a divadelný teoretik, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Karel Král (ČR) bude moderovať Silvia Hroncová. Ukážky záznamov divadelných inscenácií z archívov RTVS pripravil Martin Timko, dramaturg RTVS. Naplánovaná je aj projekcia záznamu divadelnej inscenácie SND A. Strindberga Slečna Júlia v réžii Ľubomíra Vajdičku.

Druhému dňu podujatia dali organizátori prívlastok politický. Začne panelovou diskusiou s názvom Divadlo v postpandemickom období. Jej cieľom je rozobrať právno-ekonomické aspekty problémov, ktoré priniesla pandémia a ponúknuť možné východiská z neľahkej situácie. Silvia Hroncová bude diskutovať s českým novinárom a filozofom Petrom Fischerom, tanečnicou a režisérkou Petrou Fornay, riaditeľkou festivalu Divadelná Nitra Darinou Károvou, producentkou a političkou Zorou Jaurovou a programovou riaditeľkou festivalu Dotyky a spojenia Monikou Michnovou. Druhý deň semináru uzavrie projekcia dokumentárneho filmu Život za divadlo Anny Gruskovej.

Televízny deň zaháji prednáška filmovej vedkyne a publicistky Viery Langerovej Televízne inscenácie: koniec formy, začiatok reformy, ktorá bude obohatená o ukážky z televíznych inscenácií z archívu RTVS.

„V roku stého výročia Slovenského národného divadla a v predvečer 65. výročia začiatku televízneho vysielania na Slovensku sme sa rozhodli zamerať svoju pozornosť na televízne inscenácie: na fenomén slávnych bratislavských pondelkov, ale aj na televízne seriály a iné formy interakcie filmu a divadla. Slovenskí tvorcovia sa kedysi často orientovali na klenoty svetovej literatúry a ich adaptácie, v ktorých excelovali známi slovenskí herci, dnes k nám zo zahraničia prúdia skôr povrchné seriálové mustre, ktoré slovenskí scenáristi len napĺňajú domácim obsahom. Aj preto sa výkony súčasnej generácie hercov strácajú v ich bakalárskej kvalite. O to viac potom vynikajú mini-série či seriály, vychádzajúce z našej reality a reflektujúce našu súčasnosť. Ukážky jednotlivých diel a diskusia na podobné témy môžu vniesť svetlo do nezmapovaných problémov dnešnej televíznej tvorby,“ ozrejmuje Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá bude moderovať panelovú diskusiu na tému Pôvodná televízna tvorba – televízne inscenácie versus seriálová tvorba. Mali by sa jej zúčastniť, či už osobne alebo prostredníctvom online prenosu, režisér Miloslav Luther, český scenárista Ondřej Gabriel, herec Milan Kňažko a už spomínaná Viera Langerová.

„Televízna dramatická tvorba bola súčasťou radikálneho kvalitatívneho vzostupu v 60. rokoch a dokázala si uchovať profesionálnu i umeleckú úroveň aj v časoch normalizácie a nasledujúcich desaťročiach. Zaujíma nás i zo širšieho než historického hľadiska, z pohľadu existencie medzi ‘divadlom a filmom’ a ich vzájomnými prienikmi, ktoré dnes nadobúdajú vo forme online prenosu divadelných predstavení v kine, alebo divadelných predstavení, kombinovaných so živým filmovým záznamom, nové  žánrové úrovne a celkom iste aj obsahy. Zaujímavou súčasťou formátu televíznej inscenácie v podobe bratislavských pondelkov, ktoré sa vpísali so širokého diváckeho povedomia v niekdajšom Československu, je ich seriálový princíp,“ ozrejmuje Viera Langerová, podľa ktorej je „formát televíznej inscenácie dnes síce už minulosťou, ale v mnohom sa podieľal na konštrukcii nesmierne pozitívnych umeleckých hodnôt, ktoré ostávajú napriek uplynulým desaťročiam výzvou, adresovanou súčasnosti.“

Program podujatia uzavrie televízna inscenácia Mário a Kúzelník režiséra Miloslava Luthera (1976).

Podujatie doplní výstava fotografií Televízne pondelky Karola L. Zachara vo foyeri Kina Lumière realizovaná v spolupráci s Divadelným ústavom. Hlavným partnerom projektu je Slovenský filmový ústav, podujatie sa realizuje v spolupráci s RTVS, Film Europe a mediálnym partnerom je aj Denník N.

Siedmy ročník medziodborového seminára KADU – Medzi divadlom a filmom

Predbežný program

27. OKTÓBER 2020

16.00 hod. | vernisáž | výstava fotografií  „Televízne pondelky Karola L. Zachara“
Foyer Kina Lumière | v spolupráci s Divadelným ústavom

16.30 – 18.30 hod. | panelová diskusia | „Fenomén národného divadla“
Hostia: Michaela Mojžišová, Eva Gajdošová, Soňa Šimková, Karel Král (CZ)
Moderuje: Silvia Hroncová

19.00 hod. | projekcia | záznam divadelnej inscenácie Slovenského národného divadla
A. Strindberg: Slečna Júlia, 1988, 95 min, réžia Ľubomír Vajdička

28. OKTÓBER 2020

16.30 – 18.30 hod. |  panelová diskusia | „Divadlo v postpandemickom období“
Hostia: Petra Fornay, Darina Kárová, Zora Jaurová, Monika Michnová, Petr Fischer (CZ)
Moderuje: Silvia Hroncová

19.00 hod. | projekcia | dokumentárny film Život za divadlo (réžia Anna Grusková, 2020, 52 min.)

29. OKTÓBER 2020

16.30 – 17.30 hod. | Televízne inscenácie: koniec formy, začiatok reformy
Prednášajúci: Viera Langerová 

18.00 – 19.30 hod. | panelová diskusia | „Pôvodná televízna tvorba – televízne inscenácie versus seriálová tvorba“
Hostia: Miloslav Luther, Milan Kňažko, Viera Langerová, Ondrej Gabriel (ČR)
Moderuje: Zuzana Gindl – Tatárová 

20.30 hod. | projekcia | Mário a Kúzelník, televízna inscenácia, 1976, 78 min, réžia Miroslav Luther 

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke KADU alebo na Facebooku KADU.

X