Tlačová konferencia 26.11.2019

Dňa 26. novembra 2019 sa stretli zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra spolu s novinármi a zástupcami divadiel, aby ich informovali o aktivitách celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020.

Foto: René Miko

X