LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Slovenská národná galéria pripravila pri tejto príležitosti výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920-2005). Výstavu si v priestoroch Slovenskej národnej galérie môžete pozrieť do 16. augusta 2020.

Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Ladislav Vychodil formoval scénografiu takmer šesť dekád a scénické návrhy vytvoril k vyše piatim stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Posledné z nich mali diváci možnosť vidieť pred dvadsiatimi rokmi priamo v divadlách, a aj preto táto výstava predstavuje autorovu tvorbu v galerijnom kontexte. Zameriava sa na výtvarné princípy Vychodilovej scénografie a mapuje najmä to, ako o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Osobitný priestor je venovaný aj Vychodilovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, pri zrode ktorých stál.

Mnohé z autorových predstavených návrhov sú vystavené prvýkrát, iné už precestovali celý svet. Veľkú časť pozostalosti autora dnes spravuje Múzeum Divadelného ústavu v Bratislave, no vďaka daru a pôžičkám od rodiny Ladislava Vychodila získala Slovenská národná galéria na prípravu tejto výstavy aj množstvo návrhov a dokumentácie, ktoré sa na verejnosť dostanú pravdepodobne po prvý raz. Výstave predchádzal tiež výskum dosiaľ nepublikovaného materiálu z archívu Thompson Library v Ohio State University – poznámky a nahrávky z rozhovorov Jarku Buriana, amerického divadelného historika českého pôvodu, s Ladislavom Vychodilom. Zo spolupráce s Ohio State University vzišla aj iniciatíva rekonštrukcie makety, ktorú autor vytvoril k inscenácii Svätopluk odohranej v roku 1970 na nádvorí Bratislavského hradu. Maketu rekonštruoval prof. Dan Matthews, ktorý sa systematicky venuje štúdiu českej a slovenskej scénografie.

Na prípravách sa podieľal aj vnuk Ladislava Vychodila Mojmír (Vychodil Architects), ktorý je architektom výstavy. Vo svojej koncepcii hľadal spôsoby ako preniesť výtvarné princípy divadelnej scénografie do galerijného prostredia prostredníctvom rôznych citácií z diel svojho starého otca. Najvýraznejším príkladom tohto prístupu je inštalácia v átriu Esterházyho paláca, ktorá je kombináciou nami vytvorenej repliky scénického prvku z najznámejšej autorovej inscenácie k Nezvalovej utopickej dráme Atlantída z roku 1961 a autentickej tepanej orlice použitej v inscenácii Princ Fridrich Homburský (1983). Súčasťou výstavnej inštalácie je aj niekoľko video projekcií multimediálneho umelca Borisa Vitázka, ktoré vychádzajú zo scénických princípov Ladislava Vychodila. V poslednej miestnosti výstavy na návštevníkov čaká interaktívna inštalácia, v ktorej si budú môcť vyskúšať scénografické princípy a postupy inšpirované Vychodilom a vytvoriť si makety scénografického priestoru.

O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii na webumenia.sk.

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Zuzana Koblišková
Grafický dizajn: Peter Nosáľ
Architekt výstavy: Mojmír Vychodil

K výstave vychádza viac než 140-stranový katalóg v dvojjazyčnom slovensko-anglickom prevedení s textmi kurátorky Zuzany Kobliškovej, štúdiou teatralogičky Šárky Havlíčkovej Kissovej venovanou dramatickým obrazom z dejín národa slovenského – operám Juro Jánošík (1954), Beg Bajazid (1957) a Svätopluk (1960) a s esejou prof. Dana Matthewsa z Ohio State University o majstrovstve Ladislava Vychodila a o dielňach, ktoré pri Slovenskom národnom divadle vybudoval.


Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk.

X