100 rokov SND

SND v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, spol. s r. o. pripravuje knižnú publikáciu, ktorej cieľom je predstaviť sto rokov tejto vrcholnej slovenskej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto – ako symbol tohto výročia. Budú charakterizovať tie umelecké výsledky, ktoré znamenali kvalitatívny posun tvorby divadla, predstavovali vrchol vývinu konkrétneho tvorcu, rozvoj divadelného umenia a zároveň znamenali nielen spoločenskú udalosť, ale odzrkadľovali aj spoločensko-politické kontexty doby svojho vzniku. Práca podobného charakteru zatiaľ na Slovensku neexistuje. Autorkami koncepcie sú teatrologičky Nadežda Lindovská, Michaela Mojžišová a Dagmar Podmaková.

Čitateľ sa oboznámi aj s informáciami o vzniku divadla a jeho tvorivých vývojovýchlíniách, o divadelných budovách a Umelecko-dekoračných dielňach SND. 

X