Divadelné storočie – stopy a postoje

Divadelné storočie – stopy a postoje Reprezentatívna výstava na Bratislavskom hrade Od 28. februára do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020 môžete na druhom poschodí Bratislavského hradu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje …

theatre.sk

theatre.sk Výstava theatre.sk návštevníkom odkrýva komplexný pohľad na mnohotvárnosť profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Svoju púť začala v Slovenskom národnom divadle na začiatku decembra 2019. Dokumentačná výstava na viacerých miestach na Slovensku, ako aj v Slovenských inštitútoch v európskych hlavných mestách, predstaví počas roka 2020 významné osobnosti a udalosti, ktoré formovali jedinečnosť aj národnú kultúrnu identitu slovenského divadla. Zameria sa aj na …

Showcase slovenského divadla

Showcase slovenského divadla Počas festivalu Nová dráma/New Drama (11. – 16. máj 2020) sa bude v Bratislave konať aj Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) pripravuje podujatie, ktoré divadelným odborníkom z celého sveta predstaví špičkové slovenské divadlo, tanec  a drámu. Okrem súťažných predstavení festivalu Nová dráma/New …

Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000)

Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) Jedinečné dielo slovenskej teatrológie Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) plynulo  nadväzuje na jeho prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou. Druhé vydanie pokračuje rovnakým smerom; podrobne, systematicky a ucelene mapuje vývin profesionálneho divadla …

Scénická žatva

Scénická žatva Scénická žatva je nielen vrcholným celoštátnym festivalom s medzinárodnou účasťou, ale aj najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Už v roku 1923 sa počas 1. zjazdu ochotníkov v Martine uskutočnili celoslovenské divadelné závody Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. Dnes je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla a vybraných súborov zo zahraničia. Vytvára priestor na vzdelávanie, …

X