Showcase slovenského divadla

Počas festivalu Nová dráma/New Drama (11. – 16. máj 2020) sa bude v Bratislave konať aj Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) pripravuje podujatie, ktoré divadelným odborníkom z celého sveta predstaví špičkové slovenské divadlo, tanec  a drámu.

Okrem súťažných predstavení festivalu Nová dráma/New Drama 2020 si tak budú môcť účastníci kongresu a konferencie pozrieť aj ďalšiu desiatku aktuálnych divadelných  produkcií mimo programu festivalu, zoznámiť sa so slovenským divadlom a jeho tvorcami prostredníctvom teoretických, diskusných panelov a pútavých festivalových formátov. 

X