theatre.sk

Výstava theatre.sk návštevníkom odkrýva komplexný pohľad na mnohotvárnosť profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Svoju púť začala v Slovenskom národnom divadle na začiatku decembra 2019.

Dokumentačná výstava na viacerých miestach na Slovensku, ako aj v Slovenských inštitútoch v európskych hlavných mestách, predstaví počas roka 2020 významné osobnosti a udalosti, ktoré formovali jedinečnosť aj národnú kultúrnu identitu slovenského divadla. Zameria sa aj na reprezentačné platformy, divadelné festivaly, významné inštitúcie, databázy aj divadelné časopisy. Predstaví významné divadelné inscenácie podľa divadelných druhov a pozrie sa aj na architektúru divadiel.

Výstava theatre.sk naznačuje, že slovenské divadlo má sľubnú perspektívu v smerovaní aj v umeleckých výsledkoch, o čom svedčí aj etablovanie sa slovenských divadelníkov v rozličných divadelných profesiách v európskom i svetovom rozsahu. „Príbehy slovenského divadla sa odohrávajú v krajine, ktorá sa v roku 1989 zbavila kontroly a pochybovačnosti minulých režimov, v roku 1993 získala samostatnosť a v roku 2004 vstúpila do európskych štruktúr. Toto oživenie Slovensko potrebovalo a divadelníci sa chopili tejto šance – okrem iného vznikli nezávislé divadlá, ktoré priniesli nielen nové divadelné postupy, ale otvorili aj množstvo nových tém,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.

Komplexný pohľad na slovenské divadlo

Výstava zachytáva rozvoj divadelnej siete a vývoj slovenských divadiel od roku 1920, nezabúda popri tom ani na nezávislú divadelnú scénu. Pozerá sa na historické, aj súčasné divadelné budovy a spomína aj významné slovenské divadelné festivaly. Nezabúda na najdôležitejšie míľniky vo vývoji slovenského profesionálneho divadla, ani na osobnosti, ktoré ho formovali. Venuje sa aj súčasnému divadelnému školstvu a významným inscenáciám, ktoré sú prehľadne rozdelené podľa divadelných druhov. V neposlednom rade informuje o slovenských umelcoch, ktorí sa presadili v zahraničí, aj o časopisoch, ktoré sa aktívne venujú divadelným témam.

Slovenské divadlo sa omladilo. Mladí autori so sebou prinášajú skúsenosti, ktoré nadobudli už aj v zahraničí. Hranica medzi divadlom a každodenným životom sa zotiera. Umelci vedia, že týmto spôsobom môžu prehovoriť do duše divákov a tiež môže byť tento spôsob prostriedkom na pochopenie spoločenských, politických a kultúrnych zmien,“ dopĺňa Vladislava Fekete z Divadelného ústavu.

Výstava theatre.sk v zahraničí

Výstava počas roku 2020 putuje aj po viacerých mestách v zahraničí a pozrieť si ju budete môcť pozrieť nielen v priestoroch Slovenských inštitútov v európskych metropolách (Praha, Varšava, Budapešť, Moskva a Rím), ale aj v ďalších mestách: Plzeň (ČR) – festival Divadlo, Vroclav (PL), Krakov (PL), Poľský Tešín (PL). Slovenský inštitút v Berlíne výstavu zverejnil online.


Výstava theatre.sk

Hlavná kurátorka výstavy: Zuzana Nemcová
Kurátori výstavy: Zuzana Nemcová, Stanislav Bachleda, Monika Čertezni, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Vladislava Fekete, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Elena Knopová, Martina Mašlárová, Karol Mišovic, Martin Timko, Barbora Krajč Zamišková, Dominika Zaťková
Výtvarné a grafické riešenie: Nora Nosterská
Jazyková redakcia: Mária Kvaššayová, Hana Rafčíková
Produkcia výstavy: Marko Popović
Spolupráca: Veronika Palková, Bohuslava Vaňková, Katarína Vozárová, Katarína Švábiková, Ingrida Ivančová
© Divadelný ústav, Bratislava 2019


Vernisáž výstavy theatre.sk v priestoroch Slovenského národného divadla

Výstava theatre.sk v priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave – v poľskom jazyku

Výstava theatre.sk v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe – v slovenskom jazyku

X