História slovenského divadla – 15. Divadelné školstvo

Divadelné školstvo má na Slovensku bohatú históriu. Jeho začiatky sa viažu k roku 1925, keď bola otvorená Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko. Z absolventov divadelných škôl sa stávajú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Vytvárajú diela, ktorými vysoko prevyšujú lokálny rozmer. Budúcich divadelných profesionálov okrem množstva konzervatórií zameraných na hudobno-dramatickú výučbu na stredoškolskom stupni formujú najmä dve vysoké školy: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU) a Akadémia umení v Banskej Bystrici (AMU).

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Na mape divadelného školstva je VŠMU prítomná od roku 1949. S viac než tisíckou študentov ročne je nielen najstaršou, ale i najväčšou umeleckou školou na Slovensku. Divadelná fakulta, ktorá je jej súčasťou, ponúka štúdium základných akreditovaných
odborov (herectvo, réžia, dramaturgia, scénografia, bábkarská tvorba, divadelné štúdiá a manažment) a umožňuje rozvíjanie všetkých foriem štúdia a výskumu umenia prostredníctvom základných či aplikovaných procesov. Aktivity študentov VŠMU sú od roku 1977 nasmerované aj do zahraničia vďaka uznávanému medzinárodnému festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt. Každé dva roky predstavuje platformu na stretávanie sa budúcich profesionálnych divadelníkov a ponúka im možnosť vzájomnej umeleckej konfrontácie. Na výučbu študentov, ale i verejnú prezentáciu ich projektov formou mesačného repertoáru využíva Divadelná fakulta Divadlo Lab, ale i tzv. Kaplnku, Burkovňu a Štúdio 1.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

V roku 1997 k bratislavskej VŠMU pribudla druhá vysoká škola múzického zamerania Akadémia umení v Banskej Bystrici. Jej Fakulta dramatických umení počas dvadsaťročného pôsobenia prešla rôznymi zmenami a dnes ponúka štúdium v programe herectvo, divadelná dramaturgia a réžia, divadelné umenie. Na pôde fakulty sa každoročne organizuje medzinárodná teatrologická konferencia a jej stálou súčasťou je i medzinárodný festival divadelných škôl Artorium. Škola disponuje niekoľkými priestormi na prezentáciu prác svojich študentov: Divadelné štúdio a dva externé priestory D44 a Klub HaD.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X