História slovenského divadla – úvod

História slovenského divadla – úvod Divadlo na Slovensku je významnou súčasťou národnej kultúry. Je seizmografom doby. Posúva kultúrny dialóg a neustále pritom upozorňuje na svoju podstatu – upevnenie vnútorných hodnôt človeka. Jeho príbehy sa odohrávajú na živnej pôde, v krajine, ktorá sa v roku 1989 zbavila pochybovačnosti minulých režimov a rázne sa otvorila rôznym formám …

História slovenského divadla – 1. Divadlo a dráma na území dnešného Slovenska do roku 1919

História slovenského divadla – 1. Divadlo a dráma na území dnešného Slovenska do roku 1919 Počiatky náboženskej formy stredovekého divadla siahajú do 9. storočia a súvisia s procesom dotvárania liturgie západného kresťanstva, v súvislosti s ktorým zohrala rozhodujúcu úlohu tvorba trópov. Prvý veľkonočný trópus s názvom Quem quaeritis? (Koho hľadáte?), ktorý vznikol na pôde kláštora …

História slovenského divadla – 2. Vznik Slovenského národného divadla

História slovenského divadla – 2. Vznik Slovenského národného divadla Prvým krokom na ceste k národnému divadlu bol vznik Družstva SND ako účastinárskej spoločnosti, keďže kultúrny divadelný stánok nemohol rátať s významnejšou subvenciou od novovzniknutého štátu – Československa. Fundamentom národného divadla sa stala zájazdová východočeská divadelná spoločnosť, ktorú viedol skúsený divadelník Bedřich Jeřábek. K etablovaniu divadelnej …

História slovenského divadla – 3. Divadelná sieť

História slovenského divadla – 3. Divadelná sieť Formovanie siete profesionálnych divadiel na Slovensku vo veľkej miere záviselo od spoločensko-politickej klímy v krajine; rovnako tak otázka vzniku nových divadiel a zániku existujúcich prichádzala veľakrát „zhora“ – z rozhodnutia štátnych inštitúcií. V období prvej republiky sa okrem Slovenského národného divadla formovali na súkromnej báze aj ďalšie divadelné …

História slovenského divadla – 4. Divadelná architektúra

História slovenského divadla – 4. Divadelná architektúra Divadelná architektúra na Slovensku má bohatú históriu. Autormi projektov historických divadelných budov boli predovšetkým zahraniční architekti, ktorých tvorivý vstup do slovenského prostredia bol veľkým prínosom aj pre rozvoj mestskej a miestnej kultúry. Vo svojich projektoch k nám prinášali aktuálne trendy európskych dobových myšlienkových prúdov. Medzi najstaršie zachované divadelné …

X