História slovenského divadla – 15. Divadelné školstvo

História slovenského divadla – 15. Divadelné školstvo Divadelné školstvo má na Slovensku bohatú históriu. Jeho začiatky sa viažu k roku 1925, keď bola otvorená Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko. Z absolventov divadelných škôl sa stávajú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Vytvárajú diela, ktorými vysoko prevyšujú lokálny rozmer. Budúcich divadelných profesionálov okrem množstva konzervatórií …

História slovenského divadla – 16. Divadelné inštitúcie

História slovenského divadla – 16. Divadelné inštitúcie Na Slovensku funguje niekoľko domácich divadelných inštitúcií a svoje zastúpenie tu majú aj medzinárodné organizácie. Centrom výskumu a dokumentácie divadla je od 60. rokov 20. storočia bratislavský Divadelný ústav a jeho špecializované pracoviská. Medzi primárne úlohy Divadelného ústavu patrí zhromažďovanie a archivácia materiálov o divadle v špecializovanom archíve …

História slovenského divadla – 17. Divadelná kritika

História slovenského divadla – 17. Divadelná kritika Nesmelé počiatočné prejavy divadelnej reflexie na Slovensku nachádzame aj v obdobiach pred rokom 1920, rozvoj odbornej divadelnej kritiky je ale prirodzene spätý so vznikom profesionálneho divadla. Uvažovanie a písanie o divadle svojimi vývojovými etapami kopírovalo sínusoidy divadelného vývoja ako takého, hoci kritika samotná sa neraz stala terčom kritiky …

História slovenského divadla – 18. Divadelné festivaly

História slovenského divadla – 18. Divadelné festivaly Tradícia divadelných festivalov na Slovensku siaha do roku 1923, keď sa konal prvý ročník Divadelných pretekov. Išlo síce o celoslovenskú prehliadku ochotníckych súborov pod hlavičkou Matice slovenskej, ale jej vznik a trvanie mali zásadný vplyv na vývoj diváckej obce a jej požiadaviek na divadlo. V 50. rokoch prešla …

X