História slovenského divadla – 10. Tanec

História slovenského divadla – 10. Tanec Petipovská a fokinovská línia na baletných scénach Tanec na Slovensku sa za sto rokov svojej profesionálnej dráhy rozvinul do tanečného umenia na európskej úrovni. Interpreti všetkých jeho štýlov pôsobia na významných svetových scénach, v renomovaných súboroch, zakladajú po celom svete tanečné školy a tanečné súbory, ako choreografi vytvárajú inšpiratívne …

História slovenského divadla – 11. Bábkové divadlo

História slovenského divadla – 11. Bábkové divadlo Slovenské profesionálne bábkarstvo prešlo počas svojej sedemdesiatročnej existencie vývinom, v rámci ktorého sa svojimi osobitnými tvorivými výsledkami plnohodnotne zaradilo medzi ostatné divadelné druhy na Slovensku. Rozvoj ochotníckeho bábkarstva na Slovensku v prvej polovici 20. storočia formovalo spoločné kultúrno-spoločenské zázemie Československej republiky aj tradícia kočovných bábkarov 19. storočia. Priekopníkom …

História slovenského divadla – 12. Moderné formy divadla

História slovenského divadla – 12. Moderné formy divadla Slovenskí profesionálni divadelníci sa takisto nechali inšpirovať avantgardnými postupmi prvej polovice 20. storočia a tietopostupy využili na prelome 30. a 40. rokov v niektorých inscenáciách činohry Slovenského národného divadla. Tieto tendencie boli po 2. svetovej vojne zbrzdené spoločenskými a politickými zmenami, ktoré nedávali podobným podobám divadla a …

História slovenského divadla – 13. Scénografia

História slovenského divadla – 13. Scénografia Diela slovenských scénografov výrazne ovplyvňujú a rozhodujúcim spôsobom zasahujú do vývoja slovenského divadla. Sú to diela, ktorých umelecká kvalita presahuje územie Slovenska a získava si pozornosť a ocenenia aj na medzinárodnej scéne. Sté výročie od založenia Slovenského národného divadla je zároveň aj výročím slovenskej scénografie. So vznikom národného divadla …

História slovenského divadla – 14. Kostýmový dizajn

História slovenského divadla – 14. Kostýmový dizajn Divadelný kostým vznikal a rozvíjal sa paralelne vo vzťahu so scénografiou. V prvých desaťročiach od vzniku Slovenského národného divadla sa kostýmom nevenovala špeciálna pozornosť. Ich autormi boli často scénografi a požičiavali sa z divadelného skladu. Časom sa situácia zmenila a v súčasnosti sa slovenská scénografická škola môže pýšiť …

X