História slovenského divadla – 10. Tanec

Petipovská a fokinovská línia na baletných scénach

Tanec na Slovensku sa za sto rokov svojej profesionálnej dráhy rozvinul do tanečného umenia na európskej úrovni. Interpreti všetkých jeho štýlov pôsobia na významných svetových scénach, v renomovaných súboroch, zakladajú po celom svete tanečné školy a tanečné súbory, ako choreografi vytvárajú inšpiratívne diela, ktoré vzbudzujú záujem nielen u divákov, ale aj u odbornej
kritiky. Či už hovoríme o baletných umelcoch, tvorcoch a tanečníkoch súčasného tanca, performeroch a tanečníkoch scénického ľudového tanca, všetci sa uplatňujú v medzinárodnej konkurencii a prinášajú nové impulzy do vývoja tanečného umenia.

Prvá baletná premiéra v Slovenskom národnom divadle bol balet Léa Delibesa Coppélia (premiéra 19. 5. 1920), v ktorom popri nemeckých a českých tanečníkoch účinkovali aj mladé slovenské tanečné talenty. S rozvojom tanečného školstva nastal rozmach slovenského interpretačného umenia a naši umelci dokázali veľmi rýchlo naplno obsiahnuť petipovskú líniu baletného repertoáru. Zásadnými tvorivými osobnosťami slovenského baletu boli v minulosti Jozef Zajko, Stanislav Remar, Andrej a Marilena Halászová, Karol Tóth, Jozef Dolinský st. a Boris Slovák. Umelecké vedenie baletného súboru podporovalo aj umelecké snahy o uplatňovanie progresívneho fokinovského choreografického štýlu syntetizujúceho neoklasické vplyvy. Rovnako výraznú podporu mal aj rozvoj pôvodnej baletnej tvorby, ktorá vznikala v spolupráci s najvýznamnejšími osobnosťami hudobného a choreografického umenia (Karol Tóth, Libor Vaculík, Ondrej Šoth, Igor Holováč, Natália Horečná, Mário Radačovský a Ján Ďurovčík).

História slovenského baletného umenia je tvorená výraznými generáciami choreografov a tanečných interpretov. Etablujúcu
generáciu tvoria osobnosti ako Ella Fuchsová-Lehotská, Gusta Herényiová, Florentína Lojeková, Peter Martin Rapoš, Ján Haľama, Žofia Tóthová, Zoltán Nagy, Miklós Vojtek, Gabriela Záhradníková a mnohí ďalší. Zásluha v rozvoji tanečného umenia patrí aj zakladateľskej generácii pedagógov Eve Jaczovej, Zlatuške Vincentovej, Petrovi M. Rapošovi, Oľge Markovičovej a celému radu ich nasledovníkov.

Moderný a súčasný tanec

Tanečné umenie v Anglicku, USA a Nemecku v prvej polovici 20. storočia významne ovplyvnil bratislavský rodák, tanečný reformátor a choreograf Rudolf von Laban. Ako autora Labanotation – zápisu tanca a pohybovej analýzy, ho zaujímali vzťahy medzi ľudskou formou a okolitým priestorom. Tieto tézy sa o niekoľko desiatok rokov stali jednou z hlavných tém pre súčasný tanec.

Súčasný tanec, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul z interpretačného a tvorivého potenciálu slovenských amatérskych súborov moderného tanca, ktorých rozvoj nastal od 70. rokov 20. storočia. Svojimi projektmi citlivo reagujú na aktuálne sociálno-spoločenské impulzy, na scénu prinášajú odvážne, často provokatívne spracovanie angažovaných tém. Charakter ich tvorby podporuje toleranciu a základné kultúrne hodnoty. Využívajú rôznorodé tvorivé prístupy: od konceptuálnych intelektuálnych prejavov cez použitie akrobatických prvkov až po intermediálne fúzie umeleckých druhov a nových technológií v tanečných performanciách.

Nezávislú scénu súčasného tanca na Slovensku zastrešuje sčasti Platforma súčasného tanca (PLaST). Jediným súborom so stálou scénou je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Ostatné súbory pôsobia pohostinne v kultúrnych centrách a divadlách na Slovensku a veľká časť umelcov sa etablovala v zahraničí a participuje na medzinárodných koprodukčných projektoch.

Folklórny tanec

Na Slovensku sa kontinuálne rozvíja aj profesionálny folklórny tanec, ktorý je postavený na základoch ľudového prejavu. Transformuje ho do progresívnej javiskovej podoby blízkej tanečnému divadlu a tým vzniká originálna scénická forma tanca bohatá na rytmické nuansy a rôznorodosť folklórnych krokových a pohybových väzieb. Najvýraznejšími predstaviteľmi slovenského scénického folklórneho tanca sú súbory SĽUK a Lúčnica.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X