História slovenského divadla – 5. Činohra

História slovenského divadla – 5. Činohra Piliere svetovej dramatiky Slovenčina sa v prvých rokoch existencie slovenského profesionálneho divadla dostávala na javisko veľmi pomaly a sporadicky. Činoherné slovo sa k divákom prihováralo prevažne v češtine. Aj prvou činohernou premiérou v Slovenskom národnom divadle (2. marca 1920) bola česká hra – tragédia Aloisa a Viléma Mrštíkovcov Maryša, …

História slovenského divadla – 6. Dráma

História slovenského divadla – 6. Dráma Prekonávanie realizmu (40. – 80. roky 20. storočia) Slovenská dráma prešla od svojich počiatkov síce nedlhú, ale veľmi bohatú cestu. Inšpirovali ju nielen európske umelecké smery, ale aj domáci spoločenský a politický život a úroveň divadla. Ani slovenskí dramatici sa nevyhli dobovým módam a úskaliam, ktoré negatívne ovplyvnili podobu …

História slovenského divadla – 7. Opera

História slovenského divadla – 7. Opera Slovenský a český repertoár Vývoj slovenského operného divadla nie je dlhý, no intenzitou a dynamikou nadobudol za sto rokov svojej existencie pozoruhodnú svojbytnosť. Aktivita na tomto poli sa odohrávala na dvoch úrovniach: interpretačnej a skladateľskej. V oboch prípadoch hralo kľúčovú úlohu Slovenské národné divadlo. Budovanie profesionálnej interpretačnej úrovne sa …

História slovenského divadla – 8. Opereta

História slovenského divadla – 8. Opereta Tradícia hudobno-zábavného divadla, najmä operety, sa na Slovensku formovala vďaka maďarským a nemeckým kočovným divadelným spoločnostiam, ktoré k nám prinášali aj rôzne ďalšie žánre hudobného divadla – hudobné komédie, frašky či vaudevilly. Blízkosť Viedne, z ktorej sa v 19. storočí stalo jedno z hlavných centier operety, mala vplyv aj …

História slovenského divadla – 9. Muzikál

História slovenského divadla – 9. Muzikál Skutočná muzikálová vlna sa preliala Slovenskom na prelome 60. a 70. rokov. Na to, aby mohol vzniknúť plnohodnotný muzikálovýrepertoár, bolo potrebné vybudovať technické i personálne zázemie, čo sa začalo dariť po skončení vojny. Divadelná sieť sa stabilizovala a popri operných scénach v Bratislave (1920), Košiciach (1945) a neskôr aj …

X