História slovenského divadla – 7. Opera

Slovenský a český repertoár

Vývoj slovenského operného divadla nie je dlhý, no intenzitou a dynamikou nadobudol za sto rokov svojej existencie pozoruhodnú svojbytnosť. Aktivita na tomto poli sa odohrávala na dvoch úrovniach: interpretačnej a skladateľskej. V oboch prípadoch hralo kľúčovú úlohu Slovenské národné divadlo. Budovanie profesionálnej interpretačnej úrovne sa začalo českým a svetovým repertoárom, uvádzaním talianskych, francúzskych i ruských opier a sústredením sa na vznik pôvodnej slovenskej opery. Tento interpretačný trend je zreteľný počas celej histórie slovenského operného divadla. Pri zrode slovenského operného divadla stála česká opera. Tri hry českých umelcov otvárali tri slovenské operné divadlá: Hubička Bedřicha Smetanu Slovenské národné divadlo, jeho Predaná nevesta Štátne divadlo Košice a Eva Josefa Bohuslava Foerstera Štátnu operu v Banskej Bystrici.

Slovenská operná scéna už od dvadsiatych rokov iniciovala vznik pôvodnej slovenskej opery. Prvé kroky v podobe Kováča Wielanda Jána Levoslava Bellu a prvého pôvodného pokusu o národnú operu Detvan Viliama Figuša-Bystrého vyvrcholili plnohodnotnou Krútňavou Eugena Suchoňa. Jeho generačný kolega Ján Cikker znamenito zhudobnil osud ľudového hrdinu Jura Jánošíka i predlohu Charlesa Dickensa Mister Scrooge. Diela oboch autorov sú na pódiách slovenských divadiel živé dodnes. Na javiskách troch slovenských operných scén sa objavujú diela skladateľov nedávnej minulosti i skladateľov súčasných: Hostina Juraja Beneša a Dorian Gray Ľubice Čekovskej silno zarezonovali v Slovenskom národnom divadle. Alternatívnu opernú scénu úspešne reprezentujú Slavo Solovic a jeho Cirostratus či Kóma Martina Burlasa.

Svetový repertoár

Tradične silnú pozíciu mala v slovenskom opernom živote ruská opera, najmä Eugen Onegin Piotra Iľjiča Čajkovského, ktorý od roku 1920 naše operné javiská takmer neopustil. Divácky najatraktívnejšou súčasťou operného repertoáru, podobne ako na celom svete, bola a je talianska opera, najmä diela Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Slovenské národné divadlo a Štátna opera v Banskej Bystrici majú bohatú tradíciu v uvádzaní belkantových opier Gioacchina Rossiniho a Gaetana Donizettiho. Stálicou na všetkých troch scénach sú opery Wolfganga Amadea Mozarta. Charles Gounod a najmä jeho najvýznamnejšia opera Faust a Margaréta sa stali sledom inscenačných míľnikov v histórii slovenského operného divadla. Takmer každé jej uvedenie bolo významnou divadelnou udalosťou. Počnúc prvými inscenáciami režisérov Josefa Peršla a Viktora Šulca v začiatkoch Slovenského národného divadla cez expresionisticky ladené košické uvedenie v réžii Kornela Hájka, prelomovú a pre mnohých šokujúcu inscenáciu Jozefa Bednárika až po poslednú – vo filozofujúcom introvertnom podaní Litovca Gintarasa Varnasa v Slovenskom národnom divadle.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X