História slovenského divadla – 8. Opereta

Tradícia hudobno-zábavného divadla, najmä operety, sa na Slovensku formovala vďaka maďarským a nemeckým kočovným divadelným spoločnostiam, ktoré k nám prinášali aj rôzne ďalšie žánre hudobného divadla – hudobné komédie, frašky či vaudevilly. Blízkosť Viedne, z ktorej sa v 19. storočí stalo jedno z hlavných centier operety, mala vplyv aj na kultúrny život Bratislavčanov – nemuseli prekonávať ťažkosti zrodu operetného žánru, ale dostávali hotové diela. Diváci operetu milovali, kritici ju odmietali. Aj preto mala opereta na Slovensku ťažký život. Stále znovu a znovu musela dokazovať, že je plnohodnotným umeleckým žánrom – raz za pomoci klasikov, inokedy vďaka autorskej vynaliezavosti súčasníkov a v nemalej miere i domácich autorov. Aj dnes, v čase muzikálov, platí, že opereta s kvalitným hudobným základom a interpretačnou zrelosťou a nápaditosťou dokáže naplniť divadelný dom.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X