Výstava DIVADLO VÄČŠÍCH MOŽNOSTÍ vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu

Výstava DIVADLO VÄČŠÍCH MOŽNOSTÍ vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Nemapuje celých 190 rokov jeho histórie – sleduje približne 60 rokov vývoja tohto fenoménu od vzniku Osvetového ústavu v Bratislave, ktorý metodicky viedol ochotnícke divadlo na Slovensku. Výstavu si budete môcť mimo vianočnej prestávky pozrieť vo foyeri Národného osvetového centra v Bratislave až do konca apríla 2021.

Divadelná výstava je výsledkom činnosti oddelenia digitalizácie a dokumentácie Národného osvetového centra a vznikla pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 a 190. výročia uvedenie prvého ochotníckeho divadla v slovenskom jazyku.

Približuje vytváranie jeho štruktúr, zápas s cenzúrou bývalého politického režimu, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy, ktoré prekračovali hranice neprofesionálneho divadelníctva. Divadelné ochotníctvo si v tomto zložitom procese vďaka svojej húževnatosti zachovalo úctu k tradícii, zároveň však vytváralo priestor na slobodný experiment, kritiku spoločenskej situácie alebo poetickú hru, ktorú si často nemohli dovoliť ani profesionálne divadlá.

Zo záujmovej činnosti sa tak stalo pre mnohých celoživotné poslanie, z amatérskych hercov profesionáli a slovenské ochotnícke divadlo sa stalo medzinárodne uznávanou tvorbou. Nazerali sme aj z perspektívy žien, ktorým dávame hlas pre ich výnimočnú tvorbu najmä zo sféry divadelnej réžie s prihliadnutím na dramaturgiu, javiskové výtvarníctvo, herectvo a manažérsku činnosť. Súčasťou výstavy je aj audiovizuálna inštalácia prezentujúca autentické rozprávania významných spolutvorcov ochotníckeho divadelníctva – hercov, režisérov alebo porotcov a kritikov neprofesionálnej scény. Dopĺňajú ich úryvky z archívnych záznamov pozoruhodných inscenácií. 


Odborná garantka: Alena Štefková
Kurátorský tím: Alena Štefková, Lucia Ditmarová, Jakub Jančo, Tatiana Šišková, Lenka Adamčáková, Daniel Dida
Výtvarno-priestorové riešenie a grafický dizajn: Jakub Tóth
Technická realizácia: Viktor Tabiš
Použité diela: Archív Národného osvetového centra
Digitalizácia a postprodukcia diel: Jakub Jančo, Pavel Smejkal
Audiovizuálna inštalácia: Jakub Jančo, Peter Zákuťanský, Lucia Ditmarová 

Výstava bude otvorená od 16. decembra 2020.

Otváracie hodiny*
pondelok: 12.00 – 19.00
utorok: zatvorené
streda: 13.00 – 20.00
štvrtok: 12.00 – 19.00
piatok: 12.00 – 19.00
*výstava bude zatvorená od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Národného osvetového centra.

X